English Primož Jakopin Deutsch

EVA - urejevalnik besedil in podatkovnih zbirk

EVA je programsko orodje za okolja Windows 9X/2000/XP in DOS, namenjena pa je reševanju široke palete nalog v zvezi z besedili. Napisal in vzdržuje jo P. Jakopin, ki ima tudi avtorske pravice. EVA je v svojem bistvu urejevalnik besedil s 16-bitnim naborom znakov, ki obsega tako zahodne kot vzhodne latinske črke, poleg njih pa še grške, cirilske in glagolico, veliko posebnih diakritičnih in posebnih znakov, ki se uporabljajo pri pisanju dialektoloških del in pri izdelavi slovarjev, med drugim npr. Slovarja slovenskega knjižnega jezika ali Debenjakovih Nemško-slovenskega in slovensko-nemškega slovarja. Urejevalnikove vrstice lahko ta smatra tudi za podatkovno zbirko, ki jo je mogoče abecedno in drugače preurejati, po njej iskati, delati anagrame, konkordance, lomiti besedilo na povedi ali besede, ugotavljati pogostosti črk in njihovih nizov. Enostavna namiznozaložniška orodja, ki temeljijo na pregledu stranu ter modul za pisanje in izvajanje učnih ur, so tudi priloženi.

EVA je na voljo:

EVA obstaja v treh jezikih - slovenskem, angleškem in nemškem. Različico za operacijski sistem Windows 9X/2000/XP je mogoče najti na tej strani, shranjeno v komprimiranem formatu (ZIP). Za delo sta potrebni dve datoteki: EVA.EXE je sam program, EVA.RSF pa je datoteka virov, ki je odvisna od jezika in zanjo obstajajo 3 različice za že omenjene jezike.

Za namestitev programa EVA na vašem računalniku odprite ustrezno mapo na disko, npr. C:\EVA, vanjo shranite datoteki EVA_EXE.ZIP (31.10.2004) in EVA_SI_R.ZIP (Slovenska datoteka virov, 12.5.2003). ko sta obe prenešeni s strežnika, dekomprimirajte ravnokar navedeni datoteki v EVA.EXE oziroma EVA.RSF in napravite na namizju še bližnjico, ki kaže na datoteko EVA.EXE.

S tega mesta lahko naložite tudi zadnjo različico programske datoteke .EXE za DOS (01/03/00).

Navodil za EVO, posebno v slovenskem jeziku, je še malo:To stran in program EVA vzdržuje P. Jakopin, ki ima za oboje tudi avtorske pravice. Stran je bila postavljena 4. februarja 2000 in nazadnje spremenjena 5. januarja 2006.

Naslov: http://www.laze.org/eva/eva_index_si.html                Število obiskov po 4.2.2000: