Turistično društvo Lanski vrh

Laze-Jakovica-Grčarevec

English Turistično društvo Lanski vrh zastopa vasi Laze, Jakovica in Grčarevec na severnem robu Planinskega polja. Ustanovljeno je bilo leta 2001, ime pa je dobilo po najvišji vzpetini (582 m) gozda, ki sega od Grčarevca do Laz, če gremo od zahoda proti vzhodu, nad ponori reke Unice (tu kliknite za zemljevid, ki je prirejen po Interaktivnem naravovarstvenem atlasu Agencije RS za okolje).
         Poleg presihajočega Planinskega polja, za Cerkniškim jezerom drugega najpomembnejšega in najznamenitejšega pri nas, kraj slovi po obilici kraških jam. Na Lanskem vrhu jih je na razdalji slabe ure hoda več kot 150. Večinoma so to nekaj deset metrov globoka brezna, med njimi pa je tudi nekaj večjih jam, po katerih so nekoč ali še zdaj tekle vode podzemske Unice. Najdaljši sta Najdena jama (6 km) in Logarček (2.5 km), zelo znane pa so še Skednena jama, Vranja jama in Mačkovica. Lanski vrh pogosto obišče tudi rjavi medved ( Ursus arctos arctos), na poti iz svojih bolj osrednjih predelov proti zahodu.
         Predsednik društva je Silvia Ilič iz Laz pri Logatcu.
Opisi poti

Prireditve

2002

2001

Stran je pripravil Primož Jakopin 20. septembra 2001. Zadnja sprememba: 26. decembra 2002.

URL: http://www.laze.org/tdlv/index.html                              Obiskov